Menu

Thomas Møller

Tidlig erfarte jeg at kreative miljøer trenger styring og struktur. I 2004 fullførte jeg derfor en kombinert Cand. Mag. på høgskolen i Oslo, hvor jeg studerte drama- og teaterkommunikasjon (inkl. dramaturgi og fortellerkunst), samt økonomiske og administrative fag (inkl. markeds-føring, Business English, ledelse og internasjonale forhandlinger).

Jeg har gjennom mitt arbeid som produsent, prosjektleder og daglig leder i ulike typer organisasjoner opparbeidet meg en solid administrativ bakgrunn med god økonomistyring og en strukturert arbeidsform.