Menu


Ibsen Sitat 2014

Ibsen Sitat er et kunstverk som består av tekster fra Henrik Ibsens dikt, dramatikk, brev og taler lagt ned i gatelegemet i Oslo sentrum. Sitatene snor seg opp midt i hjertet av hovedstaden, langs begge sider av Karl Johans gate fra Grand Hotell og Stortinget, forbi Utenriksdepartementet, til Ibsenmuseet, på hjørnet av Henrik Ibsens gate og Arbins gate.

Kunstprosjektet Ibsen Sitat er blitt utformet av kunstnerne Ingrid Falk og Gustavo Aguerre (FA+), og er bekostet av Sparebankstiftelsen DNB, på initiativ Ibsen-stiftelsen/The Ibsen Foundation (Øivind Johansen, Jan Rudi og Gavin Jantjes). Per Jæger ved Foreningen Hovedstadens Sekretariat AB har fungert som prosjektleder.

Aktiviteter i hele sommer

Denne sommeren skal kunstverket Ibsen Sitat vekkes til live og settes i fokus hele veien fra Grand Café og opp til Ibsens tidligere bopel i Arbins gate 1. Her vil barn, unge, voksne, turister og allmenheten for øvrig bli møtt av ulike typer aktiviteter hver uke igjennom sommermånedene. Frigrupper er blitt engasjert, barnehager og skoler involvert, kunststudenter inspirert – alle for å bli med på dette løftet som skal bevisstgjøre folk om at sitatene ligger der til alles frie benyttelse til enhver tid.

Hva skjer...?

AKTIVITETER I KARL JOHAN

PEDAGOGISK OPPLEGG FOR BARN

UTSTILLING PÅ NATIONALTHEATRET


SITATGATEN

Ibsen Quotes in Oslo