Menu

For tiden er jeg aktuell med følgende:


Foto: Simen D. Thornquist

Foto: Agnete Brun

Januar - desember 2018

PANTA REI DANSETEATER

I 2018 er jeg engasjert av Panta Rei Danseteater (PRD) som prosjektmedarbeider med ansvar for deres talentutviklingsprogram TILT Grow. Målet er å fremme deltakernes dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring.

I tillegg holder jeg i flere internasjonale satsinger og turneer (Palestina, Kina, Sør-Korea og Canada) som deres internasjonale produsent.

Januar 2017 - desember 2018

STIFTELSEN VESLEFRIKK

I hele 2017 og -18 er jeg engasjert av som produsent og prosjektmedarbeider for Veslefrikk - en nasjonal satsing på komponering av musikk med barn og unge. Prosjektet støttes av blant andre Kulturrådet, Sparebankstiftelsen DNB, Kavlifondet og Kulturdepartementet.