Menu

For tiden er jeg aktuell med følgende:


UNGE VIKEN TEATER

Siden 01.10.21 har jeg vært engasjert som prosjektansvarlig for Teater i barnehagen ved Unge Viken Teater i Lillestrøm. Dette har resultert i at Unge Viken Teater i 2023 leverer egenutviklede barnehageforestillinger til 11 kommuner, mot to i 2021. Engasjementet løper til 31.12.23.


MELANIE DAHL PRODUKSJONER

I inneværende år bistår jeg Melanie Dahl Produksjoner som co-produsent for nye og spennende prosjekter. Dette innebærer blant annet å være sparringspartner for søknader om finansiering.

GO FIGURE 2023


Go Figure! Festival for figurteater og visuell scenekunst i Oslo. Jeg har tidligere vært engasjert som produsent og er nå støttespiller for festivalsjefen under planlegging og gjennomføring.