Menu

For tiden er jeg aktuell med følgende:


Foto: Katinka Hustad

Juni - desember 2017

NordART - PSN 2018

Siden sommeren har jeg vært engasjert som produsent og koordinator for Performance Studies Network Conference. Denne avholdes i regi av Norges musikkhøgskole/ NordART 5. - 8. juli 2018.

Januar - desember 2017

STIFTELSEN VESLEFRIKK

I hele 2017 er jeg engasjert av som produsent og prosjektmedarbeider for Veslefrikk - en nasjonal satsing på komponering av musikk med barn og unge.Januar - desember 2017

TEATERLØRDAG UNG - ASSITEJ NORGE

I hele 2017 er jeg produsent for Teaterlørdag Ung. Dette er månedlig kvalitetsteater for barn, som finner sted på Sentralen i Oslo.