Menu

For tiden er jeg aktuell med følgende:

Foto: Agnete Brun

Januar - desember 2018

TILT GROW

I 2018 er jeg engasjert som produsent for Panta Rei Danseteater og deres talentutviklingsprogram TILT Grow. Målet er å fremme deltakernes dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring.

Januar 2017 - desember 2018

STIFTELSEN VESLEFRIKK

I hele 2017 og -18 er jeg engasjert av som produsent og prosjektmedarbeider for Veslefrikk - en nasjonal satsing på komponering av musikk med barn og unge.


Foto: Katinka Hustad

Juni 2017 - august 2018

NordART - PSN 2018

Siden sommeren 2017 har jeg vært engasjert som produsent og koordinator for Performance Studies Network Conference. Denne avholdes i regi av Norges musikkhøgskole/ NordART 5. - 8. juli 2018.